Diensten

Logistiek

Algemeen

Voor het afleveren van diverse producten heeft Oliehandel Dekker een modern wagenpark ter beschikking:

 

Voorzien van moderne communicatie-middelen is een adequate en optimale levering gegarandeerd. Op afroep of d.m.v. van automatische bevoorrading.

De planning van de ritten wordt verzorgd door Stefan Arendse.

Wagenpark

Het wagenpark bestaat uit een zestal modern uitgeruste tankwagens met elk een vaste chauffeur; de wagens zijn alle voorzien van een autotelefoon, die voor een efficiënte bevoorrading van de klanten zorgdraagt.

Voor het afleveren van gasflessen en andere verpakte producten zoals smeermiddelen beschikt Oliehandel Dekker over drie vrachtwagens; voorzien van laadklep en/of kooiaap verzorgen deze wagens tevens het transport van de IBC's.
Naast een levering op afroep is een zogenaamde 'automatische bevoorrading' mogelijk, die waarborgt dat de afnemer nooit zonder brandstof hoeft te zitten.

 

Als standaard levertijd wordt maximaal 24 uur aangehouden, op verzoek kan echter binnen 8 uren worden uitgeleverd; alle van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden staan vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden.

 

Leveringsvoorwaarden 

Op al onze verkopen en leveranties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 3179499. d.d. 17 januari 2017.

Zie ook www.nove.nl onder actueel - Leveringsvoorwaarden.