Diensten

Technische Dienst

De Technische Dienst, bestaande uit 2 monteurs, staat continu ter beschikking om reparaties of onderhoud te plegen aan brandstof-, smeerolie- of propaaninstallaties, en zonodig u te adviseren over technische zaken.

Uitgerust met een mobiele werkplaats, kunnen op locatie alle benodigde werkzaamheden verricht worden.

De werkzaamheden aan propaaninstallaties vinden plaats onder de erkenning van "Stoomwezen Geaccepteerd Installateur voor lage- en middeldruk". Deze Stoomwezenerkenning is een wettelijke verplichting, die garant staat voor een veilige installatie van propaan; ook is door middel van een "Stoomwezen sticker" herkenbaar of de installatie is goedgekeurd.

Voor bovengrondse brandstofinstallaties is Oliehandel Dekker Kiwa gecertificeerd, zodat deze brandstofinstallaties onder installatiecertificaat kunnen worden aangelegd. 

 

 

Aanleg en ontwerp van nieuwe installaties, van opslagtank tot afleverput, worden compleet onder eigen beheer uitgevoerd.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf; de verkoop buitendienst zal graag een voorstel doen!