Oliehandel Dekker

Kwaliteit, veiligheid en milieu

ISO kwaliteitssysteem

Reeds op 8 februari 1994 heeft Lloyd's het ISO 9001-2000 certificaat uitgereikt aan Oliehandel Dekker BV

In januari 2009 is het certificaat voor ISO 9001-2008 toegekend.

Dit houdt in dat onze onderneming voldoet aan bepaalde vastgelegde internationale eisen; deze eisen omvatten een kwaliteitsniveau dat zowel voor onze producten als ook onze dienstverlening geldt.

 

Per 6 juni 2017 is het certificaat voor ISO 9001-2015 verleend. De certificaat vervaldatum is 28 februari 2018. Voor die datum zal er een hercertificering plaatsvinden.

 

Dat Oliehandel Dekker dit ISO-certificaat als eerste en enige brandstoffenhandel in Zeeland heeft verworven, betekent een duidelijk onderscheid en dus een voorsprong in de markt.

 

Dit certificaat omvat ons totale werkgebied in zowel brandstoffen (gas en olie) als mede de smeermiddelen;

ook optimale service (juiste product op de juiste tijd tegen de juiste prijs) en de technische ondersteuning ervan: Afspraken nakomen!!!

 

De scope luidt: Verkoop en distributie van vloeibare brandstoffen, propaan en butaan, technische gassen, smeermiddelen en aanverwante artikelen. Exploitatie van tankstations. Transport voor derden van vloeibare brandstoffen. Installatie en service verlenen.