Oliehandel Dekker

Milieu

Oliehandel Dekker gaat bewust om met zaken die het milieu aangaan.

Tevens hebben wij maatregelen getroffen om de afvalproducten zoveel mogelijk te beperken.

 

Recycling en hergebruik en nazorg van verpakkingen en producten hebben onze grootste zorg.