Oliehandel Dekker

Veiligheidsbladen brandstoffen en smeermiddelen

Beschikbaar stellen van veiligheidsinformatiebladen.

Een veiligheidsinformatieblad wordt vaak kortweg "MSDS" genoemd, dat afkomstig is van het Engelse Material Safety Data Sheet.

Kort gezegd is een MSDS een enkele pagina's groot document dat is bedoeld om de professionele gebruiker te informeren over de mogelijke gevaren die aan het werken met het product verbonden kunnen zijn.

Bedoelde gevaren betreffen zowel diens gezondheid als het milieu.

De inhoud van het MSDS wordt vastgesteld op basis van de samenstelling en de fysisch-chemische eigenschappen van het product.

De informatie dient dusdanig te zijn dat de professionele gebruiker zichzelf en/of het milieu op adequate wijze kan beschermen.

Indien u vragen heeft voor bepaalde veiligheidsbladen van brandstoffen en smeermiddelen dan kunt u contact opnemen met verkoop buitendienst.

U vraag wordt dan doorgeleid en de door u gewenste bladen worden u toegestuurd.