Producten

Brandstoffen TOTAL

Onder het merk TOTAL levert Oliehandel Dekker de vloeibare brandstoffen, volgens de op de Nederlandse markt gehanteerde handelsspecificaties; deze producten zoals benzines, gasolie, dieselolie en petroleum worden op de Zeeland Refinery (de TOTAL-raffinaderij) te Vlissingen-oost geladen en per tankwagen naar de afnemer gedistribueerd, door geheel Zeeland en West-Brabant.

 

Zeeland Refinery te Vlissingen (de TOTAL-raffinaderij) is een van de meest vooraanstaande raffinaderijen qua kwaliteit en productie in West-Europa en eigendom van de TOTAL-Groep.

lees verder www.zeelandrefinery.nl

Dieselolie voor het wegverkeer wordt in de winterperiode van november tot maart beveiligd tot -24 graden Celsius, zodat ook bij strenge vorst deze producten geen problemen opleveren.

 

Het zoeken naar minder belasten van het milieu zal in de toekomst resulteren in een nog lager zwavelgehalte van brandstoffen!

Benzines, zijn er in de volgende uitvoeringen, nl. Euro 95, Super Plus 98.

Als premium producten zijn op de TOTAL tankstations zijn de Excelllium 95 en Excellium Dieselolie verkrijgbaar.


Petroleum is oorspronkelijk zuivere olie, die als lampolie, maar ook als huisbrandolie zijn toepassing vindt.

 

Dieselbrandstoffen in de winterperiode

De afgelopen jaren zien we 's winters kortstondig een koude periode ontstaan. Total wil u informeren over de effecten die dit heeft op dieselbrandstof en hoe u eventuele problemen kunt voorkomen.

 

Wat zijn typische problemen in de winterperiode?

Als diesel afkoelt zal deze niet bevriezen maar zullen de paraffine in de diesel kristalliseren, dit noemt men ook wel "vlokken". Alle dieselproducten bevatten paraffine, dit is een belangrijk component die zorgt voor een goede verbranding. De kristallen blijven bij lage temperatuur in de vloeistof zweven en naarmate de diesel verder afkoelt worden de kristallen groter en nemen in aantal toe. Uiteindelijk zullen deze voor verstopping in leidingen, injectors en filters zorgen. In de dagelijkse praktijk treden de problemen van "kristallisatei van paraffine" vaak op tijdens een koude periode en tijdens stilstand van het voertuig.

 

Verschillende beschermingsgraad over het jaar

In Nederland ligt de beschermingsgraad van dieselbrandstof vast in de NEN-EN590 norm. Volgens deze norm moet diesel gedurende de periode mei tot en met september voldoen aan de zogenaamde zomerkwaliteit, met een vorstbescherming van 0 graden C. Tijdens de winterperiode van december tot en met februari moet diesel beschermd zijn tot tenminste -20 graden C. Diesel van Total voldoet ruimschoots aan deze wettelijke beschermingsgraden.

 

Wat kunt u zelf doen om problemen te voorkomen

 • Tank bij Total voor een betere winterbescherming
 • Zorg dat de zomerkwaliteit zo veel mogelijk uit het voertuig is voordat de koude periode aanbreekt
 • Scherm het voertuig af van de koude wind
 • Laat op koude dagen wanneer het voertuig niet gebruikt wordt de motor gedurende de dag even warmdraaien
 • Indien u reist naar nog koudere gebieden zorg er dan voor dat u in deze gebieden opnieuw moet tanken
 • Denkt u in de koude(re) periode behalve aan diesel ook aan de koelvloeistof, motorolie en ruitensproeiervloeistof

Aanvullende specifieke punten voor vrachtauto's

 • Tap voor de koudeperiode het eventuele gevormde (condens)water af uit de brandstoftank en zorg voor een volle tank voordat u de auto een nacht laat staan om condensatie van waterdruppels te voorkomen. Water zal onder 0 graden C overgaan in ijs(kristallen)
 • Isoleer (waar mogelijk) de brandstoftank en het leidingwerk
 • Controleer of de brandstoffilters bij onderhoud zijn vervangen.

Als er problemen zijn, wat kunt u doen?

 • Voeg nooit benzine (of andere lichte fracties) toe aan diesel! Benzine heeft een zeer laag vlampunt en een lage viscositeit. Dit zal onherroepelijk leiden tot schade aan het brandstofsysteem en resulteren in een slechte verbranding
 • Op het moment dat de paraffinekristallen zijn gevormd is het zinloos om nog extra additieven toe te voegen voor koude bescherming. De enige manier om de paraffinekristallen weer op te lossen is door de onderdelen op te warmen
 • Als de motor nog net aanslaat zorg dat de motor eerst even alleen stationair blijft lopen
 • Gebruik NOOIT (open) vuur om onderdelen op te warmen.

De hier weergegeven informatie is slechts van algemene aard en is geen advies voor alle omstandigheden. Indien zich problemen voordoen of u heeft aanvullende informatie nodig, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support van TOTAL Nederland N.V. onder

rm.vbg-technicalsupport@total.com of telnr. 070-31.80.408